OPENdynamics - voordelen op een rij

Energiebesparing - tot 70% in totaal is gemakkelijk te bereiken
Extreem - hoge tevredenheid van bezoekers en gebruikers van het gebouw door de enorme comfortverbetering
Rendabel - korte terugverdientijd in vergelijking met een traditionele technische oplossingen
Geruisloos - minder geluidsoverlast door de adaptieve ventilatie
100% - de kosten worden inzichtelijk gemaakt op basis van het unieke kostenbeheersysteem
Ideaal - zowel toepasbaar in nieuwe gebouwen als bij renovaties
Goedkoop - minimale onderhoudskosten en servicekosten als gevolg van lage luchtbeweging


OPENdynamics

Beste Comfort, maximale energie-efficiëntie.

OPENdynamics creëert de beste leefomgeving voor mensen en machines.

Een perfecte interactie tuseen uw moderne ventilatiesysteem en de DEOS AG gepatenteerde ventilatieregeling*¹ creëert een productief binnenklimaat met maximale energie-efficiëntie.

Comfort voor mensen
OPENdynamics
werkt onopvallend op de achtergrond, het minimaliseert het ventilatie geluid, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van tocht en OPENdynamics vindt altijd de ideale energiemix (werkpunt) voor een aangenaam binnenklimaat.

Lagere kosten in alle gebouwen
OPENdynamics regelt het ventilatiesysteem dynamisch op basis van de situatie in de ruimte en is daarmee altijd vraag gestuurd. Dit minimaliseert energiekosten in gebouwen.

OPENdynamics is de doorontwikkeling op het gebied van gebouwbeheersystemen (GBS). Met het volledig geïntregeerde kostenoverzicht bereiken we een nieuw tijdperk van kostenbeheersing bovenop het bestaande gebouwbeheersysteem.


In combinatie met andere producten, zoals het energiemanagementsysteem of een krachtig en open DLC platform als OPEN EMS, kunnen gemakkelijk individuele wensen worden ingevuld.

*¹ patent nummer DE 10 2009 016 418

Informatie

Wetenschappelijk bewijs toont aan dat een uitstekend binninklimaat één van de belangrijkste factoren van de productiviteit is. Het 'sick building syndrome', een gebouw gebonden gezondheidsprobleem op het gebied van werken en leren speelt een steeds belangrijkere rol. Experts schatten dat in een geïndustrialiseerde landen 30% van de kantoormedewerkers lijdt aan een vorm van het 'sick building syndrome'. Het economische verlies loopt daarbij op tot in de miljarden euro's.


OPENdynamics

biedt een transparante oplossing.

OPENdynamics maximaliseert het welzijn en de positieve invloed op de productiviteit van de mensen die in het gebouw werken. Zelfs bezoekers in ee ruimte zoals een museum of zwembad blijven langer door het prettige binnenklimaat en het bezoekers aantal stijgt.

Het intelligente controlesysteem registreert doorlopend alle relevante operationele parameters van de temperatuur, luchtvochtigheid en CO²-concentratie in de ruimtes en berekent het meest kosteneffectieve werkpunt van uw gehele ventilatiesysteem. Hierdoor bereikt u het absolute minimum aan energieverbruik. Tegelijkertijd zullen uw energiekosten aanzienlijk verminderen met OPENdynamics.

De visualisatie van uw gebouw en installatie werkt zeer intuïtief.


Duurzame investering vanwege een OPEN systeem

OPENdynamics kan worden toegepast bij alle regelaars (DDC) van de OPEN EMS familie van DEOS AG. Maatwerkoplossingen van een complex bouwwerk of installatie, kunnen met weinig inspanning worden gerealiseerd.

Bij OPENdynamics kunnen de bestaande veldcomponenten (kleppen, voelers, etc.) worden hergebruikt.


OPENdynamics

Minimaliseert uw energieverbruik.

OPENdynamics is een regelstrategie. Je kunt werken met vrijwel alle soorten lucht die in de ruimte aanwezig zijn.

Met vraag gestuurde luchtbehandeling speelt OPENdynamics in op de individuele behoeften van uw gebouw. Hierbij wordt gestreefd naar de optimale combinatie van kostenefficiëntie van de luchtbehandelingsinstallatie en het maximale comfort voor de gebruikers.


Fuzzy - besturingsmodule

De Fuzzy logic besturingsmodule van DEOS AG verzorgt de technische besturing van de installatie volgens een menselijke manier van denken, met termen zoals bijvoorbeeld "bijna warm" of "behoorlijk koud" in de ruimte.

De mate van sturing (in%) van de luchtkleppen en regelafsluiters volgt op een transparante manier vanuit de ruimte vraag op basis van de temperatuur, luchtvochtigheid en CO²-concentratie. De actuele toestand wordt grafisch getoond door middel van de "dansende driehoeken" waarbij de positie en grootte maatgevend is voor de gevraagde sturing vanuit de ruimte.

Het systeem brengt alle eisen in balans en berekent de besturing van de luchthoeveelheid afzonderlijk voor elke ruimte.Gepatenteerde ruimteregeling

OPENdynamics past het beginsel van diffuse ventilatie toe door gebruik te maken van een zo gering mogelijke luchtstroom. Zo wordt de ventilatie-afficiëntie verhoogd door besturing van de toevoer- en retourluchtstromen in combinatie met de recirculatie luchthoeveelheden.


Feit

Als gevolg hiervan streeft OPENdynamics een vermindering van de luchtbeweging in uw ruimtes na met een ingestelde luchtkwaliteit, met een maximale transparantie van de operationele kosten.


Informatie

OPENdynamics is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen en bouwvormen. Door korte installatietijden, is dit systeem snel en optimaal te gebruiken voor zowel nieuwbouw en renovaties.


OPENdynamics

biedt grote voordelen voor uw gebouw.

Naast scholen / universiteiten, productiehallen, sportcentra en winkelcentra, kan de gepatenteerde regeling van DEOS ook worden toegepast bij op maat gemaakte luchtbehandelingsunits voor zwembeden, kantoorgebouwen en musea.

Voor zwembaden

Verminderde tocht

Lager verbruik in verwarmingsenergie en elektriciteit

Condensatie verminderd (gebouwbescherming)

Verminderde chloorgeuren en verdamping van het zwembad water

Verhoogt uw bezoekerstevredenheid, verhoogt

Voor kantoorgebouwen

Optimale mix van comfort, operationele kosten en energie-efficiëntie

Snelle reactie op gebruiksbelasting en veranderingen in het binnenklimaat

Scene besturing zoals pauze

Voor complexe bouwconstructies

Grotere tevredenheid en productiviteit van werknemers

Voor musea

Dekt de verzekeringseisen af qua binnenklimaat en kan deze waarden ook vastleggen

Stabiel binnenklimaat met betrekking tot temperatuur, luchtvochtigheid en CO²

Bescherming van uw stukken tegen klimaatschommelingen

Energiebesparing door middel van ventilatiesturing op basis van bezoekersaantallen


Informatie

OPENdynamics is een veelzijdig systeem als complete oplossing voor uw gebouwautomatisering waarbij beheerders, technici en gebruikers profiteren van de voordelen.


OPENdynamics

perfect als gebouwautomatiseringssysteem.

OPENdynamics Er wordt gebruik gemaakt van het open systeem van DEOS OPEN EMS platform (regelaars en IO-modulen) en past naadloos in het DEOS totaalconcept voor intelligente gebouwen.

Dynamische Energy Efficiency

- Met meer comfort energie besparen.